V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

RODO

RODO – na potrzeby organizowanych konferencji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej informuje, iż:

– Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków.

– Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych adres e-mail: iod@up.krakow.pl tel. /12/ 662 62 06.

– Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji  Oblicza Algebry V na podstawie uzyskanej zgody na ich przetwarzanie.

– Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu złożenia pisemnej prośby o usunięcie.

– Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

– Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym terminie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

– Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do podjęcia czynności związanych z organizacją konferencji.

– Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.