V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

Komitet Organizacyjny

dr Łucja Farnik (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Beata Gryszka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Karol Gryszka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Marek Janasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Grzegorz Malara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Sławomir Przybyło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Paweł Solarz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr hab. Justyna Szpond (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)