V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

Lista Uczestników

surname
first-name
jednostka
uczelnia
miasto
Blinkiewicz
Dorota
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań
Ból
Marcin
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska
Kraków
Borówka
Paweł
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Byszewski
Jakub
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Dumnicki
Marcin
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Farnik
Łucja
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Kraków
Gryszka
Karol
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. K.E.N. w Krakowie
Kraków
Gryszka
Beata
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Gwoździewicz
Janusz
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Holik
Daria
Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków
Hryniewicka
Małgorzata
Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Białystok
Janasz
Marek
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Kraków
Jastrzębska
Małgorzata
Instytut Matematyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Siedlce
Kaczorowski
Jerzy
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Poznań
Karaś
Marek
Wydział Matematyki Stosowanej
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków
Korwin-Słomczyńska
Katarzyna
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Kowalczyk
Tomasz
Wydział matematyki i informatyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Kowalski
Tomasz
Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Kowalski
Adrian
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska
Kraków
Krasiński
Tadeusz
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Łódzki
Łódź
Kucharz
Wojciech
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Malara
Grzegorz
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków
Mata
Adam
Szkoła Doktorska
Politechnika Warszawska
Warszawa
Matysiak
Łukasz
Instytut Matematyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz
Mazurek
Ryszard
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka
Białystok
Miska
Piotr
Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kraków
Nowak
Krzysztof
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Nowakowska
Marta
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski
Katowice
Pawlik
Bartłomiej
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska
Gliwice
Pokora
Piotr
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Pryszczepko
Karol
Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Białystok
Przybyło
Sławomir
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków
Rusek
Kamil
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Rzepka
Anna
Instytut Matematyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Katowice
Shatsila
Anatoli
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Sobolewski
Bartosz
Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Sobstyl
Ireneusz
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska
Gliwice
Spodzieja
Stanisław
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Łódzki
Łódź
Sroka
Szymon
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Kraków
Stocka
Agnieszka
Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Białystok
Szemberg
Tomasz
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Szpond
Justyna
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny
Kraków
Słowik
Roksana
Wydział Matematyki Stosowanej
Politechnika Śląska
Gliwice
Talar
Przemysław
Instytut Matematyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kraków
Tutaj-Gasińska
Halszka
Instytut Matematyki
UJ
Kraków
Ulas
Maciej
Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
Uniwersytet Jagielloński
Bochnia
Weber
Andrzej
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
Kraków
Zamojska-Dzienio
Anna
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Warszawa