V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

Lista Wykładów

Lista wykładów Zaproszony Wykładowców:

 1. Jakub Byszewski – Metody algebraiczne w teorii Ramseya
 2. Jerzy Kaczorowski – Metody analityczne w badaniach arytmetycznych
 3. Tomasz Kowalski – Kolorowania krawędzi grafów pełnych jako reprezentacje algebr chromatycznych
 4. Tadeusz Krasiński – Metody algebraiczne zastosowane w rzekomym dowodzie Hipotezy Jakobianowej
 5. Ryszard Mazurek – O pierścieniach łańcuchowych i strukturach pokrewnych
 6. Andrzej Weber – Algebra Hecke i osobliwości klatek Schuberta

 

Lista zaakceptowanych referatów Uczestników (lista wykładów Zaproszonych Wykładowców pojawi się w późniejszym terminie):

 1. Dorota Blinkiewicz – Klasy rozszerzeń przemiennych grup algebraicznych
 2. Paweł Borówka – Nieproste powierzchnie abelowe
 3. Karol Gryszka – Dobre podziały zbioru liczb naturalnych
 4. Daria Holik – Składowe jednorodne pary wielomianów o niskim stopniu nawiasu Poissona cz. I
 5. Małgorzata E. Hryniewicka – Sterty, wiązary i sterty Hopfa
 6. Małgorzata Jastrzębska – Charakteryzacja pierścieni zredukowanych poprzez kraty anihilatorów
 7. Marek Karaś – Składowe jednorodne pary wielomianów o niskim stopniu nawiasu Poissona cz. II
 8. Tomasz Kowalczyk – Liczby Waringa pierścieni henselowskich cz. II
 9. Adam Mata – O reprezentacjach skończonych geometrii wypukłych
 10. Łukasz Matysiak – Własność SR w monoidach i pierścieniach
 11. Piotr Miska – Liczby Waringa pierścieni henselowskich cz. I
 12. Krzysztof Jan Nowak – Pewien problem cofania osobliwości
 13. Marta Nowakowska – Pierścienie z amalgamacją
 14. Bartłomiej Pawlik – Przetasowane kwadraty
 15. Karol Pryszczepko – Wiązary, i ich związki z E-grupami
 16. Anna Rzepka – Klasa ciał łagodnych z waluacją i jej uogólnienia
 17. Anatoli Shatsila – Geometria krzywych eliptycznych normalnych stopnia 6
 18. Roksana Słowik – Całkowita dodatniość macierzy Riordana
 19. Bartosz Sobolewski – Wyznaczniki Hankela związane z ważoną sumą cyfr binarnych
 20. Ireneusz Sobstyl – Lokalna zanurzalność grup metrycznych
 21. Agnieszka Stocka – Przecięcia podgrup maksymalnych w grupach skończonych
 22. Przemysław Talar – Niemal wolne układy prostych i krzywych eliptycznych
 23. Maciej Ulas – Ciągi geometryczne w zbiorach wartości funkcji wymiernych
 24. Anna Zamojska-Dzienio – Algebry barycentryczne a współrzędne barycentryczne