V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

Opłaty

Opłata za udział w konferencji, materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe wynosi 400zł (bez bankietu). W przypadku deklaracji uczestnictwa w bankiecie, należy wnieść opłatę w wysokości 600zł.

 

Płatność należy dokonać przelewem do dnia 28 kwietnia 2023 roku na konto

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Bank Pekao SA oddział w Krakowie

przelew krajowy:

71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

przelew zagraniczny:

IBAN PL 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422 Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-125, imię i nazwisko uczestnika (np. DK-125 Jan Kowalski)

W razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi.