V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"

Program Szczegółowy

Wszystkie wykłady i referaty odbywają się w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego ul. Podchorążych 2, w Auli A1 (wejście od ul. Adama Chmiela)
Czwartek (1.06)
8:00-9:20 rejestracja
9:20-9:30 rozpoczęcie konferencji
9:30-10:30 prof. dr hab. Tadeusz Krasiński (UŁ)
Metody algebraiczne zastosowane w rzekomym dowodzie Hipotezy Jakobianowej
10:30-11:00 przerwa kawowa
11:00-12:00 dr Jakub Byszewski (UJ)
Metody algebraiczne w teorii Ramseya
12:00-14:00 przerwa obiadowa
14:00-14:20 mgr Daria Holik (AGH)
Składowe jednorodne pary wielomianów o niskim stopniu nawiasu Poissona cz. I
14:30-14:50 dr hab. Marek Karaś (AGH)
Składowe jednorodne pary wielomianów o niskim stopniu nawiasu Poissona cz. II
15:00-15:20 dr Bartłomiej Pawlik (PŚ)
Przetasowane kwadraty
15:30-15:50 lic. Ireneusz Sobstyl (PŚ)
Lokalna zanurzalność grup metrycznych
15:50-16:20 przerwa kawowa
16:20-16:40 dr Dorota Blinkiewicz (UAM)
Klasy rozszerzeń przemiennych grup algebraicznych
16:50-17:10 dr Małgorzata Hryniewicka (UwB)
Sterty, wiązary i sterty Hopfa
17:20-17:40 dr Karol Pryszczepko (UwB)
Wiązary i ich związki z E-grupami
17:50-18:10 dr Agnieszka Stocka (UwB)
Przecięcia podgrup maksymalnych w grupach skończonych
Piątek (2.06)
9:00-10:00 dr hab. Andrzej Weber (UW)
Algebra Hecke i osobliwości klatek Schuberta
10:00-10:30 przerwa kawowa
10:30-11:30 dr hab. Ryszard Mazurek (PB)
O pierścieniach łańcuchowych i strukturach pokrewnych
11:40-12:00 dr Anna Rzepka (UŚ)
Klasa ciał łagodnych z waluacją i jej uogólnienia
12:10-12:30 dr inż. Roksana Słowik (PŚ)
Całkowita dodatniość macierzy Riordana
12:30-14:30 przerwa obiadowa
14:30-14:50 dr Paweł Borówka (UJ)
Nieproste powierzchnie abelowe
15:00-15:20 dr Bartosz Sobolewski (UJ)
Wyznaczniki Hankela związane z ważoną sumą cyfr binarnych
15:30-15:50 dr hab. Maciej Ulas (UJ)
Ciągi geometryczne w zbiorach wartości funkcji wymiernych
16:00-16:20 dr Karol Gryszka (UP)
Dobre podziały zbioru liczb naturalnych
16:20-16:50 przerwa kawowa
16:50-17:10 dr Piotr Miska (UJ)
Liczby Waringa pierścieni henselowskich cz. I
17:20-17:40 dr Tomasz Kowalczyk (UJ)
Liczby Waringa pierścieni henselowskich cz. II
17:50-18:10 dr hab. Krzysztof Nowak (UJ)
Pewien problem cofania osobliwości
Sobota (3.06)
9:00-10:00 prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski (UAM)
Metody analityczne w badaniach arytmetycznych
10:00-10:30 przerwa kawowa
10:30-11:30 dr hab. Tomasz Kowalski (UJ)
Kolorowania krawędzi grafów pełnych jako reprezentacje algebr chromatycznych
11:40-12:00 mgr inż. Adam Mata (PW)
O reprezentacjach skończonych geometrii wypukłych
12:10-12:30 dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio (PW)
Algebry barycentryczne a współrzędne barycentryczne
12:30-14:30 przerwa obiadowa
14:30-14:50 lic. Anatoli Shatsila (UJ)
Geometria krzywych eliptycznych normalnych stopnia 6
15:00-15:20 lic. Przemysław Talar (UP)
Niemal wolne układy prostych i krzywych eliptycznych
15:20-15:50 przerwa kawowa
15:50-16:10 dr Łukasz Matysiak (UKW)
Własność SR w monoidach i pierścieniach
16:20-16:40 dr Marta Nowakowska (UŚ)
Pierścienie z amalgamacją
16:50-17:10 dr Małgorzata Jastrzębska (UPH)
Charakteryzacja pierścieni zredukowanych poprzez kraty anihilatorów
18:30-23:30 Bankiet (Stara Zajezdnia)