V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Algebry"